ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

 1. 2016 GOLD METAL and BRONZE METAL at ATHENA INTERNATIONAL OLIVE OIL COMPETITION 2016
 2. 2016 BRONZE METAL at LONDON INTERNATIONAL OLIVE OIL COMPETITION 2016
 3. 2017 BRONZE METAL at ATHENA INTERNATIONAL OLIVE OIL COMPETITION 2017
 4. 2017 BRONZE METAL at LONDON INTERNATIONAL OLIVE OIL COMPETITION 2017
 5. 2017 SILVER TASTE AWARD ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 6. 2017 SILVER OLYMPIA AWARD -HEALT AND NUTRITION
 7. 2018 GOLD METAL and SILVER METAL ATHENA INTERNATIONAL OLIVE OIL COMPETITION 2018
 8. 2018 SILVER METAL and SILVER METAL -LONDON INTERNATIONAL OLIVE OIL COMPETITION 2018
 9. 2018 GOLD METAL and BRONZE METAL at OLYMP AWARDS (world class of food &beverage)
 10. 2018 BRONZE METAL -FILAIOS AWARD
 11. 2018 SILVER METAL OLYMPIA AWARD-HEALT AND NUTRITION
 12. 2019 SILVER METAL at ATHENA INTERNATIONAL OLIVE OIL COMPETITION 2019
 13. 2019 SILVER and BRONZE at LONDON INTERNATIONAL OLIVE OIL COMPETITION 2019
 14. 2019 SILVER METAL OLYMPIA AWARD-HEALT AND NUTRITION