Εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα, πρώιμης συγκομιδής, απόλυτα ψυχρής έκθλιψης, 
περιορισμένης παραγωγής, που βρίσκονται στα Μεσόγεια Αττικής.